Susține financiar

Împreună putem face mai mult

Fiecare dintre noi contribuim cum și cât putem, iar împreună facem lucruri minunate

Dacă dorești să sprijini financiar proiectul nostru o poți face prin următoarele modalități


Redirecționează 3.5% din impozitul pe venit

Fii voluntar 5 minute și redirecționează 3,5% din impozitul pe care oricum îl plătești către stat, către Asociația Capace cu Suflet.

⏰ 5 minute oricând până pe 25 mai 2023

Află mai multe despre noi aici.

 • Angajat - Formular 230
 • Alte surse de venit - Declarația unică
Angajat - Formular 230

Completează și semnează formularul 230 online, într-un minut, fără drumuri la ANAF. Trimite-l pe e-mail către adresa capacecusuflet@gmail.com și echipa organizației se va ocupa să trimită formularul la ANAF.

Nu este nevoie să completezi și suma.

DETALII FISCALE
 1. Formularul 230 se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, pensii, activităţi independente / activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit, activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reţine la sursă, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
 2. Distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2 ani şi va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective.
 3. Procentul nu trebuie să depăşească plafonul de 3,5% din impozitul pe venitul datorat.


Alte surse de venit - Declarația unică

Venituri din alate surse decât salarii (închirieri, drept de proprietate intelectuală, venituri din activități sportive, tranzacționare acțiuni etc )

Transfer Bancar

Beneficiar: Asociația Capace cu Suflet

CIF 42640420

IBAN (RON): RO20BTRLRONCRT0546539201

Sponsorizează deductibil fiscal

De ce ai face o sponsorizare?

Fiecare dintre noi a fost ajutat, într-un fel sau altul, la un moment dat. Dacă poți să ajuți la rândul tau, de ce să nu o faci?

Completează contractul de sponsorizare și redirecționează până la 20% din impozitul companiei tale.

 • Anul curent
 • Anul precedent
Anul curent

Pentru anul fiscal în curs, în baza Codului Fiscal și a Legii Sponsorizării 32/1994, microîntreprinderile au posibilitatea de a sponsoriza un ONG cu o sumă de până la 20% din impozitul pe venit datorat pentru fiecare trimestru. Suma aferentă sponsorizării se scade din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul respectiv.

Pași de urmat:

 1. Completarea și semnarea contractului de sponsorizare
 2. Transferul sumei din contract prin virament bancar de către compania ta în contul organizației noastre până în ultima zi lucrătoare din trimestru (martie, iulie, septembrie ,decembrie).
 3. Costurile cu această sponsorizare vor reduce impozitul pe venit datorat de firmă în trimestrul respectiv (formularul 107 care trebuie depus la ANAF).
DETALII FISCALE

Platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor

Incepand cu 01 aprilie 2018 s-a instituit posibilitatea de a beneficia de deduceri pentru sponsorizari si in cazul platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor. In perioada 01 aprilie 2018 – 31 martie 2019 acestia puteau deduce din impozitul pe veniturile microintreprinderilor sponsorizarile efectuate potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

Incepand cu 01 aprilie 2019 microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care la data incheierii contractului sunt inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective. 


Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive. Scaderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat, in urmatoarele 28 de trimestre consecutive, se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

 

Facilitatile prevazute de Codul fiscal se aplica doar daca sponsorizarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile Legii 32/1994. Potrivit acesteia, poate fi beneficiar al sponsorizarii:

a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific - cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;

b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);

c) de asemenea, pot fi sponsorizate, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);

d) orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

 

Astfel, daca in cazul platitorilor de impozit pe profit se pot deduce, in limitele prevazute de Codul fiscal, sumele acordate in cadrul contractelor de sponsorizare catre orice persoana ce poate fi beneficiar al sponsorizarii conform Legii 32/1994, cu mentiunea ca, in cazul entitatilor persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult sumele pot fi deduse doar daca figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale), in cazul entitatilor ce datoreaza impozit pe veniturile microintreprinderilor entitatile pot deduce doar sponsorizarile efectuate pentru sustinerea entitatilor persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult si doar daca acestea figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Anul precedent

Pentru anul fiscal 2022 este o facilitate fiscală care permite microîntreprinderilor să redirecționeze impozitul de venit, în cazul în care nu și-au epuizat plafonul de sponsorizări pe anul 2022 (pană la 20% din impozitul pe venit datorat), prin depunerea formularului 177 la ANAF.

Practic, firmele care nu au redirecționat tot plafonul în 2022 o pot face în termen de 6 luni de la dată limită de depunerii declarației anuale de impozit pe venit. 

Firma nu trebuie să efectueze nici o operațiune pentru că banii vor fi transferați în contul ONG-ului direct de către stat în 45 de zile calendaristice. 

Pași de urmat:

 1. Completarea contractului de sponsorizare
 2. Semnarea de către ambele părți
 3. Primire număr de înregistrare din dată de 29.12.2022.
 4. Depunerea formularului 177 la ANAF (în formularul 177 se va completa numărul de contract aferent)
DETALII FISCALE

Pentru companiile plătitoare de impozit pe profit

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din impozitul pe profit, în limita a 20% din acesta, dar nu mai mult de 7,5‰ (la mie) din cifra de afaceri. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Sponsorizările se pot deduce trimestrial (de exemplu, sponsorizările plătite până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie) sau anual (sponsorizările efectuate în cursul unui an fiscal vor fi deduse, în limitele legale, din impozitul de plată la 25 martie al anului următor).

Pentru PFA

PFA-urile pot face cheltuieli cu sponsorizarea, deductibile în limita a 5% din venitul net, stabilit ca diferență între venit brut și cheltuieli deductibile, altele decât cheltuielile cu sponsorizarea.

Pentru companiile plătitoare de impozit pe venit

Societățile comerciale plătitoare de impozit pe venit care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul Entităților/Unităților de Cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe venituri până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Pentru impozitul pe venit, sponsorizările se pot deduce doar trimestrial (de exemplu, sponsorizările efectuate până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie). Pentru aceste companii sponsorizările nu se pot face și anual pentru toate trimestrele anterioare.

După completare așteptăm contractele/formularele înapoi semnate pe adresa de email: capacecusuflet@gmail.com


Proiecte în curs de desfășurare

Cum transformăm capacele de plastic în zambete?