Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII 

DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

Actualizate la data de 02.03.2023Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza website-ul www.capacecusuflet.ro


Website-ul www.capacecusuflet.ro este deținut și administrat de ASOCIAȚIA CAPACE CU SUFLET, cu sediul în CLUJ-NAPOCA, STR. ANTON BACALBAȘA, NR 19, JUD. CLUJ.


Ne rezervăm dreptul să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ștergem părți ale acestor termeni în orice moment, fără nici o notificare, și, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare, vă rugăm să verificați periodic cuprinsul acestor termeni și condiții. Faptul că veți continua să folosiți site-ul după efectuarea modificărilor la acest Acord va însemna că acceptați aceste modificări.


Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii si condițiile de utilizare la accesarea website-ului, întrucât acestea sunt aplicabile pentru orice tip de utilizare a website-ului. Prin accesarea website-ului confirmati ca acceptați Termeni și condițiile de utilizare și că sunteți de acord cu respectarea lor.


Daca nu sunteți de acord cu Termenii și condițiie de utilizare, aveți opțiunea de a nu utiliza website-ul nostru. Toate informațiile conținute în acest website au caracter general și sunt valabile pentru toate persoanele care accesează acest website (denumite in continuare “Utilizatori”).


1.Dreptul de proprietate intelectuală


Designul și modalitatea de prezentare a website-ului, precum și setările, meniurile, submeniurile și funcționalitățile acestuia constituie proprietatea ASOCIAȚIEI CAPACE CU SUFLET.


Website-ul, mărcile, logo-urile, sloganele, textele, imaginile, bazele de date, precum și toate celelalte materiale și elemente parte componentă a website-ului sunt proprietatea ASOCIAȚIEI CAPACE CU SUFLET sau a partenerilor acesteia și fac obiectul unui drept de proprietate intelectuală, în conformitate cu legislația română și internațională aplicabilă.


Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea, sub orice formă, a conținutului website-ului și a elementelor prezentate pe acest website, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al ASOCIAȚIEI CAPACE CU SUFLET


Orice încercare, de orice natură, de modificare a imaginilor și a informațiilor din prezentul website, inițiată de orice persoană, cu excepția ASOCIAȚIEI CAPACE CU SUFLET, precum și realizarea de link-uri cu mesaje nefondate, care să faca trimitere la pagini din website, dau dreptul unilateral și neechivoc ASOCIAȚIEI CAPACE CU SUFLET sau oricărui alt beneficiar legal al drepturilor de proprietate intelectuală de mai sus să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte. Nimic din conținutul acestui website nu trebuie interpretat ca acordarea de licență/drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate prezentate pe acest website fără permisiunea scrisă din partea ASOCIAȚIEI CAPACE CU SUFLET


Este interzisă transmiterea către acest website, sau către adresele de e-mail menționate în secțiunile acestuia, a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, și a materialelor care ar putea fi considerate că instigă la fapte care contravin legii.


2.Utilizarea Website-ului


Website-ul poate fi accesat gratuit. ASOCIAȚIEI CAPACE CU SUFLET nu garantează faptul că website-ul va fi accesibil în permanență, fără întreruperi. ASOCIAȚIA CAPACE CU SUFFLET poate suspenda, retrage, înceta sau modifica website-ul în totalitate sau în parte fără a notifica acest fapt în prealabil, fără a fi obligată să furnizeze vreo motivare pentru acest fapt şi fără a datora despăgubiri către vreo organizaţie, donator sau orice parte care dovedeşte sau nu un interes pentru eventualele pagube, neplăceri sau beneficii nerealizate, cauzate de nefuncţionare. 


Utilizatorul este responsabil pentru a realiza toate acțiunile necesare pentru a accesa website-ul. Utilizatorul este de asemenea responsabil de a se asigura că toate persoanele care accesează website-ul prin conexiunea sa de internet cunosc și implementează acești Termeni și condiții de utilizare și orice alte condiții aplicabile.

3.Modificarea continutului Website-ului


ASOCIAȚIA CAPACE CU SUFLET își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului, în orice moment și fără nicio informare prealabilă.


4.Modificarea Termenilor si condițiilor de utilizare a Website-ului


ASOCIAȚIA CAPACE CU SUFLET își rezervă dreptul de a revizui Termenii și condițiile de utilizare a website-ului, precum și orice alți termeni aplicabili, în orice moment, fără nicio notificare, prin modificarea paginilor relevante.


Utilizatorii website-ului vor avea responsabilitatea de a consulta paginile relevante pentru a lua cunoștință de orice modificări aduse Termenilor și condițiilor de utilizare, întrucât respectivele modificări li se vor aplica de la actualizarea acestor Termeni și condiții.


5.Propune o cauză! 


Prin intermediul Website-ului www.capacecusuflet.ro, aveți posibilitatea să propuneți o cauză pentru care să luptăm împreună, completând formularul pus la dispoziție de către ASOCIAȚIA CAPACE CU SUFLET, respectiv următoarele informații: datele beneficiarului, diagnosticul beneficiarului, link către o sursă unde cazul poate fi urmărit, informațiile bancare și datele de contact ale persoanei care a propus cauza. 


Prin completarea și transmiterea formularului, persoana care propune cauza își exprimă acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor personale furnizate în cuprinsul acestuia.


ASOCIAȚIA CAPACE CU SUFLET va face o selecție preliminară a cazurilor propuse și le va selecta doar pe acelea care respectă condițiile impuse de către aceasta. De asemenea, ASOCIAȚIA CAPACE CU SUFLET își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare în legătură cu un caz propus, în vederea efectuării selecției. 


6.Cauzele și proiectele prezentate pe Website


Accesând Website-ul pus la dispoziție de ASOCIAȚIA CAPACE CU SUFLET, veți avea posibilitatea de a vă implica în mod activ în una sau mai multe dintre cauzele prezentate, fie prin implicarea în activitățile umanitare ale asociației, fie în mod direct prin efectuarea unei donații în contul bancar pus la dispoziție pe website-ul nostru, în scopul susținerii proiectului nostru.


7.Răspunderea


ASOCIAȚIA CAPACE CU SUFLET nu va răspunde pentru niciun prejudiciu creat din cauza unui virus, atac de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services, precum și nici din cauza unui alt tip de material tehnologic ce ar infecta calculatorul, sistemul IT și/sau datele Utilizatorului ca urmare a accesării website-ului sau a altor website-uri către care există link-uri în prezentul website. Orice link-uri către alte website-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, ASOCIAȚIA CAPACE CU SUFLET nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor website-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste website-uri. ASOCIAȚIA CAPACE CU SUFLET nu este responsabilă pentru conținutul website-urilor ce au link-uri către acest website. Astfel de link-uri nu trebuie interpretate ca o garanție din partea ASOCIAȚIAEI CAPACE CU SUFLET cu privire la respectivele website-uri. ASOCIAȚIA CAPACE CU SUFLET nu va răspunde pentru niciun prejudiciu rezultând din utilizarea respectivelor website-uri.


8.Protecția datelor cu caracter personal


ASOCIAȚIA CAPACE CU SUFLET, în calitate de operator de date cu caracter personal, colectăm, utilizăm și stocăm datele dvs. cu caracter personal atunci când accesați sau interacționați cu website-ul www.capacecusuflet.ro. 


Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul www.capacecusuflet.ro, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).


Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră exacte și actualizate. Vom șterge datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră atunci când nu mai avem nevoie de ele în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care cerințe legale impun păstrarea datelor personale pentru mai mult sau mai puțin timp.


Securitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. În acest sens, am introdus măsuri de siguranță pentru a păstra integritatea și securitatea informațiilor pe care le colectăm.9.Legea aplicabilă. Litigii.


Drepturile și obligațiile părților menționate în acest document, precum și orice efecte juridice ale acestora sunt reglementate de legislația aplicabila din Romania.


Litigiile rezultate în urma interpretării sau exeutării prezentelor termeni si condiții vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente de pe raza mun. Cluj-Napoca.


Dacă vreo prevedere din acest document este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale termenilor și condițiilor de utilizare, acestea rămânând în vigoare.


Prezentul document constituie în întregime un acord încheiat între Utilizator și ASOCIAȚIA CAPACE CU SUFLET în privința utilizării website-ului www.capacecusuflet.ro .


Cele mai recente apariții media


Inima din inima orașului
Ziua Mondială a Reciclării
Capace Cu Suflet - Radio Impuls
Oamenii care schimbă lumea capac cu capac
În Baia Mare la Grădinița 27 se derulează o acțiune inedită
BUN VENIT ÎN LUMEA DE MÂINE